Vì chàng rể đến trễ nên mọi ngườithảy đều buồn ngủ và ngủ gục > Lời mở đầu

Ma-thi-ơ 24: 36-39 “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên-sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy.”

Không ai biết về ngày và giờ đó, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời Cha biết ngày và giờ đó, vì vậy Ngài đã chỉ dẫn cho Nô-ê biết ngày giờ đó. Như đã chép rằng:

Sáng-thế Ký 7: 4“Vì còn bảy ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất, trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm; ta sẽ tuyệt-diệt khỏi đất hết các loài của ta đã dựng nên.”

Đức Chúa Giê-su nói rằng sự tái lâm của Con Người sẽ giống như trong thời Nô-ê. Sự xuất hiện của Con Người, chỉ được biết đến bởi Đức Chúa Trời Cha, và chỉ cho các tôi tớ của Ngài biết đến. Như đã chép rằng:

A-mốt 3: 7 “Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín-nhiệm Ngài ra trước cho tôi-tớ Ngài, là các đấng tiên-tri.”

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 4-6“Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối-tăm, nên nỗi ngày đó đến thình-lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ-tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh-thức và dè-giữ.”

Nhưng tại sao ngài lại nói rằng vì chàng rể đến trễ?

Tất cả những lời tiên tri trong Kinh thánh đều sẽ trở thành sự thật.

Tuy nhiên, thật khó hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại ấn định ngày Chúa đến và tại sao Ngài lại nói rằng: “Vì chàng rể đến trễ nên mọi ngườithảy đều buồn ngủ và ngủ gục”. Nhưng đối với những ai tin và tuân theo giao ước mới, thì Ngài ban sự sống đời đời tuyệt đối.

Sự cứu rỗi không đến từ việc biết và không biết ngày đó nhưng chỉ cần hiểu biết, tin tưởng và tuân theo lẽ thật của giao ước mới. Những người không tin vào lẽ thật và chỉ trông theo ngày cuối cùng sẽ bị Sa-tan cám dỗ trước khi ngày đó đến, cuối cùng rời khỏi lẽ thật và rời khỏi hội thánh.

Tuy nhiên, những ai tin tưởng và tuân theo lẽ thật của giao ước mới, bất kể ngày nào, sẽ được cứu cho dù ngày đó có đúng hay không. Lý do là “sự vâng lời tốt hơn của tế lễ”.

Ví dụ, nếu có một người biết ngày Đức Chúa Giê-su tái lâm và chờ đợi ngày đó mà không làm gì, thì người chủ sẽ nói gì khi Ngài đến? Người chủ sẽ nói rằng: “Hỡi đầy tớ gian ác và lười biếng kia, ngươi đã biết khi nào ta đến, tại sao ngươi không nói cho mọi người biết?” Và ngài sẽ đặt nó vào pháp lệnh mà kẻ ác nhận được.

Tuy nhiên, nếu có một người không biết ngày đó mà siêng năng làm việc, thì người chủ sẽ nói rằng: “Hỡi đầy-tớ ngay-lành siêng năng kia, ngươi đã trung-tín trong việc nhỏ, ta sẽ ban cho nhiều.”Hãy đọc cuốn sách này vàbạn sẽ biết phải làm gì.

-Amen -

Tác giả An Xang Hồng 

Vì chàng rể đến trễ nên mọi ngườithảy đều buồn ngủ và ngủ gục > Chương 1 Thế giới sẽ kết thúc vào năm 1988?

Hội thánh cuối cùng của Đức Chúa Trời là Hội thánh cuối cùng của Đức Chúa Trời được thành lập bởi những lời tiên tri của tất cả các đấng tiên tri. Tất cả các lời tiên tri được tiên tri bởi tất cả các đấng tiên tritrong Cựu ước và Tân ước sẽ được ứng nghiệm mà không có bất kỳ sự sai lệch nào từ một chấm hay một nét. Như đã chép rằng:

Ê-sai 45:23 “Ta đã chỉ mình mà thề, lời công-bình ra từ miệng ta sẽ chẳng hề trở lại: mọi đầu-gối sẽ quì trước mặt ta, mọi lưỡi sẽ chỉ ta mà thề.”, hoặc đã chép rằng:

Ê-sai 46:11 “Ta gọi chim ó đến từ phương đông, và gọi người làm mưu ta đến từ xứ xa. Điều ta đã rao ra, ta sẽ làm hoàn-thành, điều ta đã định, ta cũng sẽ làm.”

Ê-sai 14:27 “Vì Đức Giê-hô-va vạn-quân đã toan-định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã dang ra, thì ai day lại được?”

Tuy nhiên, có những trường hợp lời tiên tri của tất cả các đấng tiên tri đã không trở thành sự thật và dường như đã thất bại. Lời tiên tri trong sách Giô-na cũng như vậy, và trong các bức thư của sứ đồ Phao-lô cũng vậy. Nếu chúng ta nghiên cứu sự ghi chép của sách Giô-na, chúng ta có thể thấy rằng Giô-na đã nói tiên tri theo lời của Đức Chúa Trời.

Giô-na 3: 3-4 “Vậy Giô-na chờ dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của Đức Giê-hô-va… … Giô-na khởi đầu vào trong thành… … thì rao-giảng và nói rằng: Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống!” Nhưng sau bốn mươi ngày thì nó vẫn chưa sụp đổ, và các bức thư của sứ đồ Phao-lô <1 Cô-rinh-tô 15:52> và <1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16–18> Như đã chép, chính sứ đồ Phao-lô đã tiên tri rằng thân thể sẽ không chết nhưng sẽ sống, được biến đổi và thăng thiên trong những ngày cuối cùng. Nếu chúng ta xem xét các bức thư của Phao-lô, thì lời tiên tri đó đã thất bại. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô đã tiên tri đại diện cho 144.000 thánh đồ sống cuối cùng, là những người sẽ sống, được biến đổi và thăng thiên.

Và nếu một đấng tiên tri thông báo ngày cuối cùng và lời tiên tri đó không thành sự thật, thì đấng tiên tri đó có thể được cứu không? Họ không thể được cứu? Có nghĩa là, nếu đấng tiên tri kiêu ngạo nói những điều không phải do Đức Chúa Trời dẫn dắt, đấng tiên tri chắc chắn sẽ chết, và nếu đó là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, đấng tiên tri sẽ được ban thưởng. Nhưng làm sao chúng ta có thể biết được Đức Chúa Trời thực sự ra mệnh lệnh, hay nếu đấng tiên tri đang nói một cách kiêu ngạo? Như đã chép rằng:

Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:22“Khi kẻ tiên-tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng-nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên-tri đó bởi sự kiêu-ngạo mà nói ra: chớ sợ người.”

Nói cách khác, nếu các đấng tiên tri của Cựu ước và các đấng tiên tri của Tân ước không có bằng chứng hoặc ứng nghiệm về những gì họ đã tiên tri, thì có nghĩa là tất cả họ đều là dối trá. Tất cả những lời tiên tri của các đấng tiên tri rõ ràng là sự thật. Nhưng có một số điều dường như không đúng. Tuy nhiên,cuối cùng lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm.

Và họ không bị rủa sả vì ngày đó đã được tiên tri không trùng khớp. Có một phần mà lời tiên tri của Giô-na và lời tiên tri của sứ đồ Phao-lô không trùng khớp. Sứ đồ Phao-lô đã nói tiên tri tin rằng ngay cả trước khi chết, ông sẽ sống sót, được biến đổi và lên thiên đàng (so sánh 1 Cô-rinh-tô 15:52, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 16-18).

Tuy nhiên, đã 1900 năm trôi qua kể từ khi sứ đồ Phao-lô qua đời. Cả lời tiên tri của Giô-na và lời tiên tri của sứ đồ Phao-lô đều đúng một cách rõ ràng.

Nói cách khác, người dân thành Ni-ni-ve đã được cứu nhờ sự truyền giảng của Giô-na, và nhiều người đã được cứu nhờ sự truyền giảng của sứ đồ Phao-lô. Hỡi các anh chị em, xin đừng phán xét những gì trước mắt, nhưng hãy dùng đôi mắt thiêng liêng không nhìn thấy được. Sự cứu rỗi không bao gồm việc biết và không biết ngày Đức Chúa Trời tái lâm, nhưng ở việc chúng ta có nhận được giao ước mới của Đức Chúa Giê-su hay không. Như đã chép rằng:

Ma-thi-ơ 7: 21-23 “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý-muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên-tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian-ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”

Ở đây nói rằng vi phạm luật pháp là vi phạm lời của Đức Chúa Trời, thay vì nói về mọi luật pháp,chính luật pháp của giao ước mới đã cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi này. “Hỡi kẻ làm gian-ác,hãy lui ra khỏi ta!” Luật pháp ngài nói không phải là luật pháp của Môi-se, mà là luật pháp của Đức Chúa Giê-su Christ (1 Cô-rinh-tô 9: 20-21). Ngài đang nói về luật pháp của giao ước mới, không phải giao ước cũ.

Tôi thấy rằng nhiều người đã tụ tập vào ngày đó. Đúng là những người tụ tập biết về ngày đó, nhưng cũng chỉ biết ngày đó chứ không nhận ấn cứu chuộc. Vì vậy, chúng ta nên nghiên cứu Kinh Thánh một cách nghiêm túc, không phải xem ngày đó có đúng hay không, mà là lẽ thật chúng ta đang có có đúng hay không.

Nếu ai đó biết ngày Đức Chúa Giê-su tái lâm và nói tiên tri, và ngay cả khi lời tiên tri là sự thật, nếu họ không có lẽ thật, họ không thể được cứu. Ngay cả khi họ không biết ngày, nếu họ có lẽ thật, họ sẽ được cứu. Ý muốn của Đức Chúa Trời ấn định ngày đóthông qua các đấng tiên tri, giống như trong lời tiên tri của Giô-na, có thể tạo cơ hội cho người dân quay lại và ăn năn, hoặc nó tạo cơ hội cho kẻ ác chống đối, và sẽ trở thành cạm bẫy cho những kẻ chống đối bằng những lời ác độc và bị diệt vong. Vì vậy, ngài nói rằng mọi người nên tuân theo.

1 Sa-mu-ên 15: 22-23 “Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; sự bội-nghịch cũng đáng tội bằng sự tà-thuật; sự cố-chấp giống như tội trọng cúng-lạy hình-tượng”.

Chính Đức Chúa Trời đã ấn định ngày giờ (Giô-na 3: 3 ~ 4), và chính Đức Chúa Giê-su đã nói rằng vì chàng rể đến trễ (Ma-thi-ơ 25: 1-6).

Như Đức Chúa Giê-su đã nói rằng: “Vì chàng rể đến trễ”, sự thật là chàng rể sẽ đến trễ nhưng nếu chàng rể không đến trễ thì đó cũng là một lời tiên tri sai.

Do đó, đừng lo lắng về việc tuyên bố ngày giờ có chính xác hay không mà hãy chú ý xem mình có được cứu hay không ngay cả khi Đức Chúa Giê-su tái lâm vào ngày hôm nay. Số phận của một người không biết khi nào tôi sẽ chết.

Ý nghĩa của việc Đức Chúa Trờituyên bố ngày giờ cũng có nghĩa là phải ăn năn và chờ đợi như người dân thành Ni-ni-ve.

Tuy nhiên, ý nghĩa sâu xa của nội dung trên hiện bây giờ chúng ta chưa biết hết. Nó trở thành niềm vui bất diệt cho các thánh đồ được cứu sau khi công cuộc kết thúc. 

Vì chàng rể đến trễ nên mọi ngườithảy đều buồn ngủ và ngủ gục > Chương 2 Những vấn đề cuối cùng

Điều mà mọi người trên toàn thế giới muốn biết là những vấn đề của những ngày cuối cùng. Ai là người cuối cùng, người nào cuối cùng? Những người tin, và những người không tin? Tại sao chúng ta lại khóc như vậy? Đó là sự thật vì đó là những ngày cuối cùng. Cũng giống như tất cả con gà trên thế giới đều ngủ qua đêm và tự nhiên kêu khi bình minh ló dạng, vì vậy người dân trên thế giới này cũng đang nói về những ngày cuối cùng và ngàycuối cùng trong miệng của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, ngày nay, nhiều người giải thích Kinh Thánh đang nói về thuyết cánh chung, chứ không chỉ nói rằng đó là ngày tận thế. Đấng tiên tri về năm 1988, không chỉ tôi mà còn ông Harlin J., tác giả cuốn sách 「Lời tiên tri vĩ đại nhất trên Trái đất」, nói rằng năm 1988 là ngày tận thế, và trang 191 của 「Chính phủ thế giới và 666 」nói rằng nó sẽ kết thúc vào khoảng năm 1988, và phần sau của cuốn sách nó đã được thông báo trên Weekly Trends rằng Edo Christ là tác giả của cuốn sách Đến Lần Nữa vào năm 1988, Colin Diil, và người Do Thái Yuri Gella cũng tuyên bố coi năm 1988 là một bước ngoặt trọng điểm trong lịch sử của loài người trên Trái đất. Có hàng chục đấng tiên tri khác đã tiên tri về năm 1988 sau công nguyên.

Nhưng Đức Chúa Giê-su nói về sự kết thúc theo hai cách. Đầu tiên nói về“Ngày ấy sẽ được giảm bớt vì lợi ích của người được chọn” và thứ hai, “Vì chàng rể đến trễ nên mọi ngườithảy đều buồn ngủ và ngủ gục”Đức Chúa Giê-su nói rằng:

Ma-thi-ơ 24:22 “Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt.” hoặc đã chép lại rằng:

Ma-thi-ơ 25: 5-6“Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!”Vậy chúng ta sẽ giải thích hai lời trên như thế nào?

Thứ nhất là vấn đề được nghiên cứu trong các sáchvề Môi-se trong Cựu ước, và vấn đề thứ hai là vấn đề được nghiên cứu trong các sáchvềĐức Chúa Giê-su trong Tân ước. Sau đây, chúng ta hãy nghiên cứu vấn đề đầu tiên, những công việc của Môi-se và sự ứng nghiệm của lời tiên tri.​ 

Vì chàng rể đến trễ nên mọi ngườithảy đều buồn ngủ và ngủ gục > Chương 3 Công việc của Môi-se và Đức Chúa Giê-su

Những công việc của Môi-se cho thấy công việc tin lành từ ngày Đức Chúa Giê-su giáng lâm lần thứ nhất cho đến ngày ngài tái lâm. Trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 12 đến 40 cho thấy lịch sử của hội thánh sẽ được ứng nghiệm từ ngày Đức Chúa Giê-sugiáng lâm lần thứ nhất cho đến ngày ngài tái lâm. Đã được chép rằng:

Ê-sai 46:10 “Ta đã rao sự cuối-cùng từ buổi đầu-tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.”

Môi-se và Đức Chúa Giê-su đã có cùng một trãi nghiệm kể từ khi họ được sinh ra trong thế giới này. Sa-tan biết rõ về thời gian và ngày giờ do Đức Chúa Trời ấn định. Sa-tan biết thời điểm người dân Y-sơ-ra-ên bị bắt làm nô lệ ở xứ Ê-díp-tô và sẽ ra khỏi Ê-díp-tô, vì vậy nó đoán thời điểm Môi-se, người lãnh đạo người dân Y-sơ-ra-ên, được sinh ra, và kích động Pha-ra-ôn giết hết người Hê-bơ-rơ khi họ đượcsinh ra. Khi đó, Môi-se được sinh ra và gần như bị giết, nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, ông đã trốn thoát đến cung điện của Pha-ra-ôn (Xuất Ê-díp-tô Ký 1: 15 ~ 22; 2: 1 ~ 10).

Khi Đức Chúa Giê-su được sinh ra, vua Hê-rốt muốn giết ngài, vì vậy ông đã bắt giết tất cả bé trai dưới hai tuổi ở Bết-lê-hem và tất cả các vùng giáp ranh (Ma-thi-ơ 2:16). Giống như Môi-se trốn vào cung điện của Pha-ra-ôn, thì Đức Chúa Giê-su cũng vậy, đã trốn sang xứÊ-díp-tô. (Ma-thi-ơ 2:14, Xuất Ê-díp-tô Ký 2: 5-10). Và Đức Chúa Trời phán với Môi-se rằng:

Phục-truyền Luật-lệ Ký 18: 18-20 “Ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên-tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người.”

Những lời nàynói vềĐức Chúa Giê-su Christ. Đây là những gì chúng ta đang đề cập đến. (Công vụ các sứ đồ 3: 22-24) 

Vì chàng rể đến trễ nên mọi ngườithảy đều buồn ngủ và ngủ gục > Chương 4 Những lời tiên tri về công việc của Môi-se trên núi Si-na-i

Sau đây chúng ta nghiên cứu lần lượt các công việc của Môi-se trên núi Si-na-i.

Việc Môi-se dựng lều trước núi Si-na-i vào đầu tháng ba theo lịch thánh và lên núi Si-na-i lần đầu tiên để nhận Mười Điều Răn tượng trưng cho việc tiếp nhận Đức Thánh Linh và rao giảng tin lành vào Ngày Lễ Ngũ Tuần tại thời của các sứ đồ.Vào lúc Môi-senhận Mười Điều Răn và xuống núi, người dân đã vi phạm Mười Điều Răn bằng cách lập ra và phục vụ thần tượng là một con bò con bằng vàng, và sau đó người dân bị tai vạ nặng nề. Sự ứng nghiệm lời tiên tri này khi hội thánh bắt đầu thế tục hóa khi thời đại các sứ đồ bị suy đồi, sau đó thống nhất với giáo hội công giáo La Mã, thờ thần mặt trời (Chủ nhật)và ngày 25 tháng 12, ngày sinh nhật của mặt trời, để chọc giận Đức Chúa Trời, nó đã trở thành một tội ác và lời tiên tri đã được ứng nghiệm như Đa-ni-ên đã mặc thị.

Đa-ni-ên 8: 9-14 “Vì cớ tội-lỗi thì cơ-binh được phó cho nó, luôn với của-lễ thiêu hằng dâng; và nó ném bỏ lẽ thật xuống đất, nó làm theo ý mình và được thạnh-vượng.”Hội thánh của Đức Chúa Trời dưới sự cai trị của Giáo hoàng cho đến thời điểm đó tượng trưng cho thời kỳ đen tối khi giao ước mới của Chúa Giê-su hoàn toàn bị chà đạp trong 1260 năm. Khi Môi-se dựng lều với tấm lòng và tha thiết cầu nguyện với Chúa là Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời lại tỏ lòng ưu ái với ông.

Xuất Ê-díp-tô Ký 34: 1-4 “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước; rồi ta sẽ viết trên hai bảng nầy các lời đã ở nơi hai bảng kia, mà ngươi đã làm bể. Ngày mai, hãy chực cho sẵn, vừa sáng lên trên đỉnh núi Si-na-i, đứng trước mặt ta tại đó.”

Như ngài đã phán thì ông ấy làm hai bảng đá, đi lên núi, kiêng ăn trong 40 ngày, và ở tại đó, tương trưng cho thời đại truyền giáo khilẽ thật bị giam giữ dưới thời giáo hoàng La Mã đã được bày tỏ ra bởi các nhà Cải cách như Wycliffe, John. Hurst và Martin Luther. 

Vì chàng rể đến trễ nên mọi ngườithảy đều buồn ngủ và ngủ gục > Chương 5 Môi-se nhận Mười điều răn lần thứ hai và lời tiên tri

Môi-se đã xây dựng đền tạm từ khi ông nhận được Mười Điều Răn thứ hai, và ứng nghiệm của lời tiên tri này là vào ngày 22 tháng 10 năm 1844sau công nguyên khi Đức Chúa Giê-su bước vào Nơi rất thánhtrên Thiên đàng lần thứ hai, đó là lời tiên tri về Ngày Lễ Chuộc Tộivào ngày 10 tháng 7thánh lịch. Ngày Môi-se nhận được Mười Điều Răn là vào ngày 10 tháng 7 thánh lịch, và sau đó, việc xây dựng đền tạm bắt đầu, và vào ngày đầu tiên của tháng đầu năm sau, đền tạm được dựng lên, hòm giao ước được cất vào, và buổi lễ khánh thành đã được tổ chức. (Tham khảo Xuất Ê-díp-tô Ký 40: 1 ~ 17)

Việc Môi-se tiếp nhận Mười Điều Răn lần thứ hai là một lời tiên tri về việc Đức Chúa Giê-su được vào Nơi rất thánh thứ hai trên trời. Môi-se nhận được Mười Điều Răn vào ngày 10 tháng 7thánh lịch và bắt đầu xây dựng đền tạm. Vào ngày đầu tiên của tháng đầu năm sau, Môi-se dựng đền tạm, đền tạm hội họp, đặt hòm bảng chứng vào trong và tổ chức lễ khánh thành.

Kể từ ngày sau khi nhận được Mười Điều Răn, việc xây dựng đền tạm bắt đầu cho đến lễ khánh thành được tổ chức trong 168 ngày. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm bởi Đức Chúa Giê-su. Đức Chúa Giê-su bước vào nơi rất thánh trên thiên đàng vào ngày Lễ Chuộc Tội vào ngày 10 tháng 7 theo thánh lịch, là năm 1844 sau công nguyên, vàviệc xây dựng đền thờ trên thiên đàng được bắt đầu từ thời điểm đó, và cho đến khi lễ khánh thành được diễn ra là 168 ngày, tức là 168 năm.

Giải thích theo cách tiên tri đã giải thích một ngày là một năm (Ê-xê-chi-ên 4: 6; Dân số ký 14:34).

Do đó, nếu chúng ta cộng lại 168 năm kể từ năm 1844 khi Đức Chúa Giê-su bước vào nơi rất thánh, thì năm 2012 sau công nguyên sẽ là năm cuối cùng.

Nhưng vì lợi ích của người được chọn, tôi không thể không nghĩ đến những lời Ngài đã phán, “Ngày ấy sẽ được giảm bớt” (Ma-thi-ơ 24:22).

Và vấn đề năm 1844 sau công nguyên được ghi lại trên trang 315 của cuốn sáchSách Kinh thánhcủa Ahn Byung-han được các học giả Kinh Thánh trên khắp đất nước công nhận, và cũng trên trang 205 của cuốn sáchCuộc tranh cãi vĩ đại của mỗi thời đại do Sijo xuất bản.

Ma-thi-ơ 24:22 “Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt.” Ý nghĩa của nội dung của nàyđược thể hiện rõ ràng về một ngày nhất định, hoặc được chép rằng:

Ma-thi-ơ 25: 5-6 “Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!”Rõ ràng là có ngày giờ đã được ấn định rõ ràng trong nhữnglời trên. Vì vậy, để giải thích sự thật đó, tôi đã giải thích công việc của Môi-se và sự ứng nghiệm của lời tiên tri cho điều đầu tiên được ghi lại ở trên.

Bây giờ, hãy để tôi giải thích điều thứ hai, vấn đề mà bạn đã nói:“Vì chàng rể đến trễ”

Trước khi làm sáng tỏ vấn đề thứ hai này, trước tiên chúng ta hãy nghiên cứu một vấn đề, Lời tiên tri 40 năm được ghi lại trên các trang 7-12 của cuốn sách “Bí mật của Chúa và Đài phun nước sự sống”, rằng năm 1988 sẽ là ngày tận thế. Vui lòng thực hiện nghiên cứu của bạn về ngày mà ngài nói rằng ngài sẽ đến sau này.

Mọi điều được tiên tri trong Kinh thánh phải hoàn toàn đúng. Đức Chúa Giê-su nói rằng:

Ma-thi-ơ 24:35 “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.”

Trước tiên chúng ta hãy đọc những lời được viết trong cuốn sách “Bí mật của Chúa và Đài phun nước sự sống”.

 

■ Sự phục hồi của Giê-ru-sa-lem và 40 năm của lời tiên tri.

Nếu chúng ta nhìn sơ qua tiểu sử của Môi-se, ông là dòng dõi đời thứ 26 của A-đam ở vùng sông Nile của xứÊ-díp-tô vào khoảng năm 1578 trước công nguyên. Cha ông là Am-ram và mẹ ông là Giô-kê-bết. Môi-se là người Lê-vi và ông sống thọ 120 tuổi và trải qua 3 giai đoạn cuộc đời.

Giai đoạn thứ nhất, ông sống trong triều đình của vua Pha-ra-ôn (Ê-díp-tô) và làm con trai của một công chúa trong 40 năm. (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-15, Công Vụ Các Sứ Ðồ 7:22-36)

Giai đoạn thứ hai, ông đã ở nhà của thầy tư tế xứ Mi-đi-an và dành 40 năm để chăn chiên. (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:16-22, 7:7) 

Giai đoạn thứ ba, ông đã trải qua 40 năm trong đồng vắng với người dân Y-sơ-ra-ên và qua đời ở tuổi 120. Ông được chôn cất tại đồng bằng Mô-áp đối ngang Bết-Phê-o, khoảng 1458 trước công nguyên. (Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:7)

Như vậy có nghĩa là ông sống ba giai đoạn cuộc đời và mỗi giai đoạn là 40 năm. Nên 40 ngày và 40 năm được gắn liền với nhau đó là lời tiên tri không thể tách rời nhau.Ðã được chép rằng:

Ê-xê-chi-ên 4: 6“Vả lại, khi những ngày ấy đã mãn, ngươi khá nằm nghiêng mình bên hữu, và mang lấy tội lỗi của nhà Giu-đa, trải bốn mươi ngày ta định cho ngươi mỗi một ngày thay vì một năm.”

Dân số ký 14:34 “Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là bốn mươi ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là bốn mươi năm, một năm đền cho một ngày; bấy giờ các ngươi sẽ biết ta đã xây khỏi các ngươi”.

Môi-se kiêng ăn 40 ngày hai lần trong 40 năm ở vùng đất tội lỗi vì vậy ông đã chuộc tội được những tội lỗi đến hai lần. (Tham khảo: Xuất Ê-díp-tô Ký 24:18, 34:28)40 năm trong đồng vắng là 40 ngày do tham xứ và lời tiên tri đã được ứng nghiệm.

Và ngay cả sau khi vào xứ Ca-na-an, lịch sử 40 năm vẫn tiếp tục.

Các quan xét 3:11“Xứ được hòa bình trong bốn mươi năm; kế đó, Ốt-ni-ên, con trai Kê-na, qua đời.” và:

Các quan Xét 5:31 “Ôi, Đức Giê-hô-va! Nguyện hết thảy kẻ cừu địch Ngài đều hư mất như vậy! Nguyện những kẻ yêu mến Ngài được giống như mặt trời, Khi mọc lên rực rỡ!Đoạn, xứ được hoà bình trong bốn mươi năm.”và:

Các quan Xét 8:28 “Dân Ma-đi-an bị phục trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, chẳng cất đầu lên được nữa; nên trong đời Ghê-đê-ôn, xứ được hòa bình trọn bốn mươi năm.”và:

Các quan Xét 13: 1“Dân Y-sơ-ra-ên cứ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Phi-li-tin trọn bốn mươi năm.”và:

1 Sa-mu-ên 4:18 “Người vừa nói đến hòm của Đức Chúa Trời, thì Hê-li ngã ngửa xuống khỏi ghế mình ở bên phía cửa, gãy cổ và chết; vì người đã già yếu và nặng nề. Người đã làm quan xét cho Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi năm.”và:

Và ngay cả sau khi thời đại của các quan xét qua đi và chúng ta bước vào thời đại các vua của Y-sơ-ra-ên, 40 năm lịch sử đã tiếp tục xuất hiện từ Sau-lơ, vị vua đầu tiên. Như đã chép rằng:

Công-vụ các sứ đồ 13: 20-21 “Kế đó Ngài lập cho họ các quan đoán-xét cho đến đời tiên-tri Sa-mu-ên. Bấy giờ, dân đó xin một vị vua, nên Đức Chúa Trời ban Sau-lơ, con của Ki-sơ, về chi-phái Bên-gia-min, trị họ trong bốn mươi năm; đoạn, Ngài bỏ vua đó ”.

2 Sa-mu-ên 5: 4-5“Khi Đa-vít khởi trị-vì, tuổi đã được ba mươi; người cai-trị bốn mươi năm.” hoặc

1 Các Vua 11:42 “Sa-lô-môn ở Giê-ru-sa-lem cai-trị trên cả Y-sơ-ra-ên trong bốn mươi năm.”

Và vào thời Sa-lô-môn, đất nước Y-sơ-ra-ên đã bị chia cắt làm hai miền bắc, nam.

Vào thời Giô-na, Đức Chúa Trời đã phán bảo Giô-na đi vào thành Ni-ni-ve và kêu lên rằng: “Thành này sẽ bị hủy diệt trong vòng 40 ngày.” Tuy nhiên, Giô-na sợ dân thành Ni-ni-ve nên không thể kêu la. Ông xuống thuyền từ Gia-phôvà chạy đến Ta-rê-si, và cuối cùng chui vào bụng một con cá và cầu nguyện. Sau đó, Giô-na đã ăn năn và đi vào thành Ni-ni-ve để kêu la.

Giô-na 3: 4 “Giô-na khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng: Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống!”

Về thành Ni-ni-ve, Đức Chúa Giê-su nói rằng:

Ma-thi-ơ 12: 39-40 “Ngài đáp rằng: Dòng dõi hung ác gian dâm nầy xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ khác ngoài dấu lạ của đấng tiên tri Giô-na. Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.”

Đức Chúa Giê-su nói rằng “Người dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với dòng-dõi nầy mà lên án nó.” Đức Chúa Giê-su tiên tri sự hủy diệt của Giê-ru-sa-lem, báo trước sự tàn phá của thành Giê-ru-sa-lem trong 40 năm theo như lời tiên tri của Giô-na (Lu-ca 21: 20-24).

Đức Chúa Giê-su làm báp têm vào năm 30 tuổi và chết trên thập tự giá 3 năm sau đó, 40 năm sau khi Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm thì thành Giê-ru-sa-lem đã sụp đổ.

Đấng tiên tri Ê-xê-chi-ên cũng đã tiên tri về điều này.

Ê-xê-chi-ên 4: 6-7Vả lại, khi những ngày ấy đã mãn, ngươi khá nằm nghiêng mình bên hữu, và mang lấy tội lỗi của nhà Giu-đa, trải bốn mươi ngày ta định cho ngươi mỗi một ngày thay vì một năm. Ngươi khá xây mặt và quay cánh tay trần về sự vây hãm thành Giê-ru-sa-lem; ngươi khá nói tiên tri nghịch cùng nó.”

Lời tiên tri là Đức Chúa Giê-suđã kiêng ăn bốn mươi ngày để chịu tội lỗi của dân Giu-đa trong 40 năm. (Ma-thi-ơ 4: 1 ~ 2)

Và vào thời Nô-ê, mưa đã rơi xuống trong 40 ngày và trái đất bị hủy diệt. Đức Chúa Giê-su nói rằng sự xuất hiện của Con Người giống như trongthời Nô-ê.

Ma-thi-ơ 24: 37-39Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy.Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi Con người đến cũng như vậy.

Vào thời điểm đó, mưa rơi xuống trong 40 ngày và trái đất bị hủy diệt, nhưng trong lần cuối cùng, ngọn lửa của lời Đức Chúa Trời sẽ rơi xuống và tuyên bố trong 40 năm và cuối cùng, tất cả sẽ bị lửa thiêu rụi.Như đã chép rằng:

2 Phi-e-rơ 3: 6-7“Thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.”

Ngọn lửa này có thể được hiểu theo hai cách.

Giê-rê-mi 5:14 “, ta sẽ khiến lời ta nên như lửa trong miệng ngươi, dân nầy sẽ như củi, và lửa ấy sẽ nuốt nó.”

Và Ê-li đã đến Hô-rếp, núi của Đức Chúa Trời, và đi trên con đường khổ hạnh trong 40 ngày để nghe lời Đức Chúa Trời. (1 Các Vua 19: 8-9)

Sự ứng nghiệm của lời tiên tri này cũng cho thấy rằng Ê-li cuối cùng sẽ nhận được lời của Đức Chúa Trời và tuyên bố thời điểm phán xét cuối cùng.

Tên “Ê-li” được dịch là “Chúa, Giê-hô-va.”Ê-lilà Đức Chúa Trời, vàJahlà Giê-hô-va. Ê-li không có cha, không có mẹ, không có gia phả, không có sự khởi đầu, không có sự kết thúc, đã thăng thiên và giống như Con Đức Chúa Trời.

Sự kết thúc sẽ đến khi Ê-li tái lâm và tập hợp 144.000 thánh đồ, là những người được chọn, đồng thời hô vang lời Đức Chúa Trời và sự phán xét cuối cùng nhận được tại núi Hô-rếp trong 40 năm.

Hầu như tất cả những người được ghi trong Kinh Thánh đều có tên cha mẹ hoặc gia phả của họ, nhưng Ê-li và Mên-chi-xê-đéc không có cha mẹ, không có gia phả, không có ngày đầu tiênvà cuối cùng.

Đấng tiên tri Ma-la-chi nói rằng ông sẽ sai tiên tri Ê-li đến vào lúc cuối cùng.

Ma-la-chi 4: 5-6Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.

Đúng là Giăng Báp-tít, người được sai đến để dọn đường cho sự giáng lâm của Đức Chúa Giê-su, ông cũng đến với sứ mệnh của Ê-li, nhưngtrước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va cuối cùng, Ê-li sẽ đến để khôi phục mọi lẽ thật và tuyên bố sự phán xét cuối cùng, mang lại sự kết thúc cho thế giới.

Những sự mầu nhiệm của 40 ngày và 40 năm được viết trên đây sẽ trở nên rõ ràng. Tất cả những lời tiên tri này sẽ kết thúc vào cuối cùng với 40 năm của Y-sơ-ra-ên và 40 năm của Y-sơ-ra-ênphần linh hồn. Khi kết thúc mầu nhiệm 40 ngày và 40 năm lịch sử được ghi lại ở trên, Đức Chúa Giê-su đã phán rằng:

Lu-ca 21:24Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn.

Lời tiên tri trên đã tiên tri rằng Giê-ru-sa-lem sẽ bị phá hủy vào năm 70 sau công nguyên, và vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, khi thời đại dân ngoại được ứng nghiệm, quốc gia Y-sơ-ra-ên trở nên độc lập.

Đức Chúa Giê-su đã nói tiên tri về Giê-ru-sa-lem này.

Ma-thi-ơ 24: 32-34Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới.”

Tại sao Ngài lại đưa ra ví dụ về cây vả, và cây vả chỉ về điều gì? Thông thường, mỗi quốc gia được đại diện bởi động vật hoặc cây cối. Cũng giống như đất nước Nhật Bản được đại diện bởicây anh đào, và đất nước Hàn Quốc được đại diện bởi bông hồng sharon, vì vậy đất nước Y-sơ-ra-ên được đại diện bởi cây vả.

Bởi vì cây vả là cây trong vườn Ê-đen, và là cây lâu đời nhất còn tồn tại cho đến nay (Sáng thế ký 3: 7), và dân tộc Y-sơ-ra-ên cũng thừa hưởng dòng dõi A-đam từ vườn Ê-đen, nên cây vả và đất nước Y-sơ-ra-ên không thể tách rời.

Tuy nhiên, đất nước này giành được độc lập vào năm 1948 và hiện đang trong thời kỳ cành non lá mới đâm. Sau đó, “Hãy biết rằng Con Người đang ở gần, tức là đang ở trước cửa.” Bây giờ là lúc để biết một điều gì đó chắc chắn hơn. Như tôi đã nghiên cứu ở trên, đất nước Y-sơ-ra-ên đã trải qua nhiều thay đổi lớn trong 40 năm, vì vậy tôi chắc chắn rằng tất cả lịch sử trên đều cho thấy chính xác điều gì sẽ xảy ra cuối cùng.

Nếu vậy, kể từ khi quốc gia Y-sơ-ra-ên giành độc lập vào năm 1948, 40 năm sau đó sẽ là năm 1988. Ngày tận thế sẽ đến vào thời điểm này phải không? Hay đất nước Y-sơ-ra-ên sẽ chỉ trải qua những thay đổi nhỏ như trong lịch sử cổ đại của nó?

Đức Chúa Giê-su phán rằng: “Vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới.” Cũng vậy, khi anh em thấy tất cả những điều đó, thì hãy biết rằng Con Người đang ở gần, ngài đang ở trước cửa.

Lời tiên tri về năm 1988 sau công nguyên không chỉ có tôi, mà còn cóđấng tiên tri vĩ đại nhất trên trái đất, là“Harlin J.”, đã nói rằng năm 1988 là ngày tận thế, và một người tên là “Colindiil” nói rằng Đức Chúa Giê-su sẽ đến vào năm 1988, và một người Do Thái, “Yuri Gella” cũng tuyên bố rằng năm 88 được coi là một bước ngoặt trong lịch sử loài người trên Trái đất.

Có hàng chục đấng tiên triđều tiên về năm 1988 sau công nguyên. Bây giờ, chúng ta hãy nghiên cứu chi tiết từ sách Giô-na với lời tiên tri rằng vì chàng rể đến trễ. 

Vì chàng rể đến trễ nên mọi ngườithảy đều buồn ngủ và ngủ gục > Chương 6 Lời tiên tri của Giô-na

Giô-na 3: 3-6, 10Vậy Giô-na chờ dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Vả, Ni-ni-ve là một thành rất lớn, đi mất ba ngày đường. Giô-na khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao-giảng và nói rằng: Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống! Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. ... … Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây-bỏ đường-lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn-năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó”.

Lời tiên tri này là lời tiên tri của Giô-na, nhưng đó là lời tiên tri do Đức Chúa Trời, vì vậy nó sẽ là lời tiên tri do Đức Chúa Trời tạo ra. Lời tiên tri rằng thành phố sẽ sụp đổ sau 40 ngày đã được tiên tri nhưng thành phố đã không sụp đổ sau 40 ngày, theo quan điểm của Giô-na, ông đã trở thành một đấng tiên tri giả.

Giô-na đã tiên tri vô điều kiện rằng thành phố sẽ sụp đổ sau 40 ngày, nhưng thành phố không sụp đổ, cho nên Giô-na đã trở thành một tiên tri giả. Nếu lời tiên tri của Giô-na được tiên tri có điều kiện rằng thành Ni-ni-ve sẽ ăn năn và không có tai vạ, thì ông sẽ không bị buộc tội là tiên tri giả. Đức Chúa Trời toàn năng biết tất cả mọi thứ. Ngài biết thành Ni-ni-ve sẽ ăn năn thông qua lời rao giảng của Giô-na, và ngài biết thành Ni-ni-ve sẽ không sụp đổ trong vòng 40 ngày.

Đức Chúa Trời, Đấng biết trước tương lai, đã không định cho Giô-na trở thành một tiên tri giả. Dù lời tiên tri của Giô-na có đúng hay không thì kết quả là do ý muốn của Đức Chúa Trời. Mặc dù lời tiên tri của Giô-na là một lời tiên tri sai, nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời đã được ứng nghiệm.

Điều này là do tất cả họ đều ăn năn sau khi nghe lời giảng của Giô-na. Ngay cả khi sự truyền giảng tin lành của Giô-na hóa ra là một sự truyền giảng sai lầm, thì tốt biết bao nếu lời tiên tri rằng thế giới sẽ bị hủy diệt sau 40 năm kể từ lần truyền giảng cuối cùng ngày nay lại có nhiều người ăn năn, cũng như việc truyền giảng tin lành của Giô-na khiến người dân Ni-ni-ve phải ăn năn? Thời gian ấn định là năm 1988, nhưng trong Kinh thánh có chép rằng người chủ sẽ đến trễ, vì vậy chúng ta trung thành với người chủ của mình bằng cách tỉnh thức và chờ đợi. Chúng ta sẽ học được gì khi nghiên cứu lịch sử ngắn của sách Giô-na? Như đã chép rằng:

Rô-ma 15: 4 “Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy-dỗ chúng ta.”Như vậy, có thể nói lời tiên tri về thành Ni-ni-ve là lời tiên tri về sự diệt vong cuối cùng của trái đất ngày nay. Như đã chép rằng:

Ma-thi-ơ 12:41 “Đến ngày phán-xét, dân thành Ni-ni-ve sẽ đứng dậy với dòng-dõi nầy mà lên án nó, vì dân ấy đã nghe lời Giô-na giảng và ăn-năn; mà đây nầy, có một người tôn-trọng hơn Giô-na!” Như câu nói này, người dân Ni-ni-ve đã đứng dậy và lên án những người không nhận được sự truyền giảng cuối cùng này.

Nói cách khác, những người đã ăn năn sau khi nghe thông điệp cuối cùng ngày hôm nay là những người giống như người dân của Ni-ni-ve. Những người ăn năn sau khi nghe thông điệp cuối cùng ngày hôm nay sẽ không chỉ ăn năn mà còn phán xét thế gian. Lý do là một người nào đó vĩ đại hơn Giô-na đang ở trên thế giới này và đang truyền đạo. Một người vĩ đại hơn Giô-na làm chứng cho thông điệp cuối cùng, và những ai không nhận được thông điệp nàysẽ bị kết án bởi những người nhận lời rao giảng của Giô-na và ăn năn.

Nói một cách đơn giản, kẻ thù đã ăn năn sau khi nghe lời truyền giảng của Giô-na, nhưng tại sao sau khi nghe lời giảng của Ê-li vĩ đại hơn, hắn lại không ăn năn? Và những thánh đồ cuối cùng lên án những người thuộc thế hệ này.

40 ngày này đối với thành Ni-ni-ve cũng là một lời tiên tri kết nối với 40 năm cuối cùng của hội thánh. Lời tiên tri cuối cùng của Hội thánh đã tiên tri về năm 1988 khiến những người đầy tớ tốt lành và biết ăn năn. Cho dù người chủ không đến trong thời gian đã hứa, nhưng những người này đã được cứu sống bằng cách kiên nhẫn chờ đợi, ai không tin ngày đó lại hoài nghi, dù có chuẩn bị đèn, không chuẩn bị dầu thì cũng bị tiêu diệt.

Có người nói rằng nếu 88 năm là không đúng, tôi sẽ không tin. Ngay cả khi ngày đó đến, những người này sẽ không được cứu. Lý do là họ đã trở thành những người không chuẩn bị cho dầu. Và trước ngày đó, tất cả sẽ biến mất. Tuy nhiên, những người tin vào ngày đó đã trở thành những người chuẩn bị sẵn đèn, dầu và chờ chàng rể đến, dù có bị chậm trễ.

Lý do là như đã được tiên tri trong Ma-thi-ơ 25: 5, chàng rể dù có chậm trễ nhưng đã chuẩn bị sẵn đèn và dầu, nên đợi chàng rể đến đón. Nhưng những người không tin vào ngày đó trở thành những người nữ đồng trinh dại dột trong số mười người nữ đồng trinh, và những người tin vào ngày đó trở thành những người nữ đồng trinh khôn ngoan.

Trong ví dụ này, chàng rể đến trễ là để sàng lọc những đầy tớ gian ác. Thứ hai, anh ta cho thời gian chuẩn bị để chuẩn bị dầu cho các người nữ đồng trinh chỉ có đèn mà không chuẩn bị dầu. Tuy nhiên, các người nữ đồng trinh độc ác đã không chuẩn bị dầu và đầy tớ gian ác bị xua đuổi, đã lấy sự chậm trễ của chàng rể làm cái cớ buộc tội và nổi loạn. Cuối cùng, vào giữa đêm, một giọng nói cất lên: “Hãy nhìn xem, chàng rể đến, hãy ra đón.”Tất cả các người nữ đồng trinh đã chuẩn bị sẵn sàng đi vào, nhưng các người nữ đồng trinh độc ác không được phép vào.

Ngay cả khi thời kỳ Đức Chúa Trời hứa đã trôi qua, đó không phải là lỗi của Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Giê-su đã tiên tri trước rằng chàng rể sẽ đến trễ.

Bây giờ, giống như các người nữ đồng trinh khôn ngoan, chúng ta hãy là những người nữ đồng trinhkhôn ngoan và tin vào lời Chúa, chuẩn bị đèn và dầu chờ chàng rể. Như đã chép rằng:

Thi-thiên 119: 105 “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường-lối tôi.”

Dầu luôn luôn soi sáng ngọn đèn, vì vậy nó chỉ về đức tin được Đức Thánh Linh soi dẫn. (Dầu) Nói cách khác, không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. (Hê-bơ-rơ 11: 6) Vì vậy, sự cứu rỗi của chúng ta không bao gồm việc biết ngày giờ, nhưng chỉ bằng cách tuân giữ giao ước sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta, tức là giao ước mới của Lễ Vượt Qua. Đức Chúa Giê-su nói rằng:

Ma-thi-ơ 28: 19-20“Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế. ” 

Vì chàng rể đến trễ nên mọi ngườithảy đều buồn ngủ và ngủ gục > Chương 7 Vì chàng rể đến trễ nên mọi ngườithảy đều buồn ngủ và ngủ gục

Trong hội thánh cuối cùng của Đức Chúa Trời, đức tin của các tín đồ bị trộn lẫn theo nhiều cách khác nhau. Lý do là một số là lẽ thật và một số là của thế gian. Một số người có đức tin tốt vào hội thánh của chúng ta ngày nay cảm thấy khó tin rằng sự kết thúc đang đến vào năm 1988. Đối với những người như vậy, chúng ta sẽ tìm và nghiên cứu những lời chép trong Kinh Thánh.

Đức Chúa Giê-su, người đã đến 1900 năm trước, đã nói rằng:

Ma-thi-ơ 24: 48-51 “Nếu, trái lại, là một đầy-tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó đồng với kẻ giả-hình. Đó là nơi sẽ có khóc-lóc và nghiến răng.” Và ở một chổ khác nói rằng:

Ma-thi-ơ 25: 1-12 “Khi ấy, nước thiên-đàng sẽ giống như mười người nữ đồng-trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người! Các nữ đồng-trinh bèn thức dậy cả, sửa-soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng: Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Song trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Chặp lâu, những người nữ đồng-trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi! Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu.”

Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ những lời nói ở hai câu trên, ngài nói rằng người đầy tớ nghĩ rằng người chủ sẽ đến chậm là đầy tớ gian ác, và người đầy tớ gian ác đó được thể hiện là người nữ đồng trinh dại dột trong ví dụ mười người nữ đồng trinh. Vì nghĩ rằng chàng rễ đến trễ nên họ đã chuẩn bị đèn nhưng không có dầu.

Trong (Ma-thi-ơ 25: 1 ~ 12) Nghiên cứu cho thấy rằng người chủ thực sự đến chậm. Tuy nhiên, đầy tớ nghĩ rằng người chủ sẽ đến chậm được gọi là đầy tớ gian ác và chủ đến chậm. Chúng ta nên giải thích vấn đề này như thế nào? Cho dù tên đầy tớ gian ác biết trước rằng ngươi chủ sẽ đến chậm, hắn đã ấn định thời gian cho người chủ đến theo lệnh của người chủ, nhưng nếu không tin vào thời gian đó, hắn sẽ không kịp chuẩn bị và sẽ trở thành đầy tớ không vâng lời, vì thế trở thành đầy tớ gian ác.

Một người đầy tớ không có lý do gì chống lại chủ của mình. Ngay cả khi người chủ nói rằng ông ấy sẽ đến sớm và ông ấy đến chậm, người đầy tớ không có gì để nói, và người chủ nói rằng ông ấy sẽ đến sớm, và cho dù ông ấy đến trễ, thì đầy tớ cũng không có gì phải phàn nàn với chủ. Dù người chủ đến sớm hay muộn, người đầy tớ cũng chỉ trung thành. Và bạn phải chờ đợi một lần nữa để trở thành một người đầy tớ tốt. Tên đầy tớ gian ác, nghĩ rằng chủ của mình sẽ đến muộn, đang có nhiều niềm vui hơn trên thế giới này, và sau đó, giống như những người nữ đồng trinh dại dột, mất thời gian vì chưa sẵn sàng lên thiên đàng. Tuy nhiên, người đầy tớ nghĩ rằng chủ sẽ đến sớm thì trở thành đầy tớ trung thành và trung tín, làm bổn phận của mình và đợi chủ đến, và là một đầy tớ tốt lành, bất kể chủ đến sớm hay muộn, anh ta sẽ được khen ngợi. Vì anh ấy luôn tỉnh thức.

Một số người hỏi, liệu năm 1988 có chắc chắn là ngày tận thế? Đã có người hỏi như vậy. Tôi trả lời, lời tiên tri trong Kinh thánh không thể bị hủy bỏ. Nếu Kinh thánh ghi rằng năm 1988 là ngày tận thế, thì đó sẽ là ngày kết thúc, còn nếu Kinh thánh nói rằng Ngài sẽ đến muộn hơn vào ngày được ghi trong Kinh thánh, thì hãy cứ tin rằng Ngài sẽ đến trễ. Nếu chúng ta không tin những lời tiên tri trong Kinh thánh, chúng ta sẽ bị hủy diệt.

Chúng ta sẽ giải thích thế nào về câu “vì chàng rể đến trễ” (Ma-thi-ơ 25: 5) như thế nào?

Nếu không ấn định ngày nào chàng rể đến thì không thể có chuyện chàng rể đến trễ. Nếu chưa định ngày chàng rể đến, thì lời nói rằng chàng rể đến trễ là sai lầm.

Nhưng Kinh thánh không thể sai lầm. Mọi điều được chép trong Kinh thánh đều được viết ra để cứu rỗi chúng ta.

Trong bản dịch chung cũng có ghi “Chàng rể đến trễ, nên các người nữ đồng trinh đều ngủ say”. Lời tiên tri về chàng rể đến trễ khác với lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng là gì? Ngay cả khi chỉ chậm một tháng so với ngày đã định, nó sẽ là đến trễ. Tuy nhiên, những gì tôi đang chia sẻ tin tức này là một lời kêu gọi những ai không tin năm 1988 hãy tin vào. Ngay nay, tấm lòng của các tín đồ được chia làm hai, nhưng khi đến thời điểm, trái tim của các tín đồ sẽ trở thành một trong cùng một cách.

Trong ví dụ về mười người nữ đồng trinh, có hai loại tín đồ trong một hội thánh. Giống như những người ra khỏi xứ Ê-díp-tô là một hỗn hợp những người có tính cách xấu xa. Người dân đi ra khỏi sau khi nhìn thấy những điều kỳ diệu và phép lạ, nhưng đôi khi họ tấn công Môi-se và A-rôn, thậm chí còn cố lấy đá ném họ nhiều lần.

Tương tự như vậy, trong thời đại cuối cùng ngày nay, hầu hết tất cả những người chỉ có đèn mà không có dầu sẽ giống như họ. Tên đầy tớ gian ác nghĩ rằng người chủ sẽ đến chậm, là người nữ đồng trinhdại dột trong số mười người nữ đồng trinh và chỉ có đèn nhưng không có dầu. Vì người chủ đến chậm nên họ đánh bạn đồng hành và ăn uống với những kẻ say xỉn. Kẻ gian ác sẽ trở nên cứng rắn và bắt đầu nổi loạn nếu chàng rể không đến vào ngày đã hứa, đúng như lời Chúa phán: “Sẽ có người khóc lóc nghiến răng.”

Thật tốt biết bao nếu họ chuẩn bị một ít dầu trong khi chàng rể đến trễ. Điều này thật sự rất buồn. Đã quá muộn rồi. Vào lúc nửa đêm, có tiếng nói rằng: “Chàng rể đã đến, hãy ra đón.” Những người đã chuẩn bị sẵn sàng vào, nhưng những người chưa chuẩn bị thì không.

Vì vậy, người chủ dặn tôi phải luôn tỉnh thức. Thật không may, nếu những người đi theo bạn đến cuối cùng không chuẩn bị dầu và bị loại ra, bạn sẽ trở nên đáng thương và bất công như thế nào?

Cuối cùng, xin vui lòng. Anh chị em hãy tỉnh thức chờ đợi. Như đã chép rằng:

Ha-ba-cúc 2: 1 ~ 3 “Ta sẽ đứng nơi vọng-canh, chôn chân nơi đồn-lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối-nại của ta. Đức Giê-hô-va đáp lại cùng ta mà rằng: Ngươi khá chép lấy sự hiện-thấy, và rõ-rệt nó ra trên bảng, hầu cho người đương chạy đọc được. Vì sự hiện-thấy còn phải ứng-nghiệm trong kỳ nhứt-định, sau-cùng nó sẽ kíp đến, không phỉnh-dối đâu; nếu nó chậm-trễ, ngươi hãy đợi; bởi nó chắc sẽ đến, không chậm-trễ.”

Vì vậy, trong khi chờ đợi, chúng ta hãy chuẩn bị dầu mà chúng ta chưa chuẩn bị.Đợi chàng rể đến vào lúc nửa đêm.

“Ngay cả khi đến trễ, hãy chờ đợi”

- Amen -